Giỏ hàng
X
thuế & phí sẽ được tính cụ thể khi thanh toán
Hotline: 1800 7200
Nhà Xinh

Ghế thư giãn

Phối cảnh Ghế thư giãn Lula
9.900.000
Kích thước: D790 - R570 - C940
Vật liệu:Gỗ xà cừ (Mahogany) sơn trắng - Vải cao cấp

Ghế thư giãn Lula


9.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Rialto 10T505 - Storm
29.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Rialto 10T505 - Storm


29.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Rialto 10T505 - Mocca
29.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Rialto 10T505 - Mocca


29.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Rialto 10T505 - Claret
29.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Rialto 10T505 - Claret


29.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Cardinal 1PT550 - Ivory
45.000.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Cardinal 1PT550 - Ivory


45.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Canyon 10T560 - Cognac
42.000.000
Kích thước: D950 - R850 - C1100
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Canyon 10T560 - Cognac


42.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Canyon 10T560 - Earth
38.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1100
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Canyon 10T560 - Earth


38.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Canyon 10T560 - Merlot
38.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1100
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Canyon 10T560 - Merlot


38.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Larson 10T528 - Claret
31.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Larson 10T528 - Claret


31.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Eden 10T-559 – Forest
32.700.000
Kích thước: D999-R960-C1130
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Eden 10T-559 – Forest


32.700.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Eden 1PT-559 - Fern
42.300.000
Kích thước: D999-R960-C1130
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Eden 1PT-559 - Fern


42.300.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Pinnacle 10T512 - Fern
Kích thước: D850 - R800 - C1000 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Pinnacle 10T512 - FernPhối cảnh Ghế Lazboy Larson 1PT528 – Cloud
42.000.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò 100%

Ghế Lazboy Larson 1PT528 – Cloud


42.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Shannon 10T352 – Stone
26.000.000
Kích thước: D1060-R860-C970
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò 100%

Ghế Lazboy Shannon 10T352 – Stone


26.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Cardinal 1PT550 – Ivory
45.000.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Cardinal 1PT550 – Ivory


45.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Cardinal 1PT550 - Chestnut
45.000.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Cardinal 1PT550 - Chestnut


45.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Dreamtime 1PT554 -Cloud
45.000.000
Kích thước: D1000 - R1000 - C1080 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Dreamtime 1PT554 -Cloud


45.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Barrett 10T752 - Deep Sage
39.000.000
Kích thước: D1000-R928-C1007
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Barrett 10T752 - Deep Sage


39.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Ethan 10T360 -Sunburst
37.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Ethan 10T360 -Sunburst


37.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Wayland 10T715 – Merlot
38.900.000
Kích thước: D1000 - R1000 - C1080 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su - Bọc vải cao cấp

Ghế Lazboy Wayland 10T715 – Merlot


38.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Dreamtime 1PT554 - Smoke
44.900.000
Kích thước: D1000 - R1000 - C1080 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Dreamtime 1PT554 - Smoke


44.900.000

Phối cảnh Ghế lazboy Pinnacle 10T512 - Cognac
38.900.000
Kích thước: D850 - R800 - C1000 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò 100%

Ghế lazboy Pinnacle 10T512 - Cognac


38.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy H.Town 10T532 - Fango
31.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên cao cấp

Ghế Lazboy H.Town 10T532 - Fango


31.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy H.Town 10T532 – Pebble
31.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên cao cấp

Ghế Lazboy H.Town 10T532 – Pebble


31.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy H.Town 10T532 - Chesnut
31.900.000
Kích thước: D950 - R850 - C1030 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên cao cấp

Ghế Lazboy H.Town 10T532 - Chesnut


31.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Summit 10T-510 –Trffle
19.900.000
Kích thước: D850-R960-C1040
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc vải cao cấp

Ghế Lazboy Summit 10T-510 –Trffle


19.900.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Norman 10T-520 – Earth
33.500.000
Kích thước: D950-R1000-C1070
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Norman 10T-520 – Earth


33.500.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Branson 10T-561 – Maple
45.500.000
Kích thước: D1060-R1000-C1070
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Branson 10T-561 – Maple


45.500.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Branson 10T-561 –Tan
45.500.000
Kích thước: D1060-R1000-C1070
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Branson 10T-561 –Tan


45.500.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Canyon 10T560 -Fern
37.500.000
Kích thước: D950 - R850 - C1100
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Canyon 10T560 -Fern


37.500.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Rialto 2C+CS T39505 - Claret
59.000.000
Kích thước: D1800 - R800 - C1040 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Rialto 2C+CS T39505 - Claret


59.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Rowan 2C.32P765-Black
72.000.000
Kích thước: D1550 – R900 - C1040 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò 100%

Ghế Lazboy Rowan 2C.32P765-Black


72.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Rialto 2C+CS T39505 -Fango
59.000.000
Kích thước: D1800 - R800 - C1040 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Rialto 2C+CS T39505 -Fango


59.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Dreamtime 2C+CS. T39-Mushroom
63.000.000
Kích thước: D1994-R953-C1029
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Dreamtime 2C+CS. T39-Mushroom


63.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Ethan 3C. 35-360 - Sienna
79.000.000
Kích thước: D2005 - R880 - C1030
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Ethan 3C. 35-360 - Sienna


79.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Rialto 3C T35-505 -Mocca
73.000.000
Kích thước: D2050 – R1000 - C1040 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò tự nhiên 100%

Ghế Lazboy Rialto 3C T35-505 -Mocca


73.000.000

Phối cảnh Ghế Lazboy Rialto 3C T35-505 -Fango
73.000.000
Kích thước: D2050 – R1000 - C1040 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò 100%

Ghế Lazboy Rialto 3C T35-505 -Fango


73.000.000

Phối cảnh Ghế Laz Boy 3C Barrett T35-752 Deep Sage
89.900.000
Kích thước: D2050 – R1000 - C1040 mm
Vật liệu:Khung gỗ cao su bọc da bò 100%

Ghế Laz Boy 3C Barrett T35-752 Deep Sage


89.900.000

Hệ thống cửa hàng

Hà Nội

 • Tầng 1 - Tòa nhà F4, 112 Đường Trung Kính, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. (1000 m2), có chỗ để xe ô tô.
  ÐT: (84.24) 3782 1761 | 0904016263 (Ms. Huyền) | Giờ mở cửa: 8h30 - 21h00 (Cả tuần)
 • L4-04, Tầng 4, TTTM Vincom Center, 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa.(700 m2), có chỗ để xe ô tô
  ÐT: (84.24) 3761 7666 | 0982613543 (Ms. Dung) | Giờ mở cửa: 9h30 - 22h00 (Cả tuần)
 • Tòa nhà E1, Chung cư Rừng Cọ, KĐT Ecopark, Hưng Yên.(300 m 2 ), có chỗ để xe ô tô
  ÐT: (84.24) 6262 0739 | 0904127594 (Ms. Thủy) | Giờ mở cửa: 8h30 - 17h30 (Cả tuần)
 • Tầng 3, TTTM Sun Plaza - 69 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (12 Hoàng Hoa Thám). Diện tích: 3000 m2 (Có chỗ đậu xe ô tô)
  ĐT: (84.24) 3201 2118 | 0909358887 (Ms. Lành) | Giờ mở cửa: 9h00 - 19h00 (Cả tuần)

TP.Hồ Chí Minh

 • 187A Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP.HCM ( 1.000 m 2), có chổ để xe ô tô.
  ĐT: (028) 62520022 / 62512200 | 0902946454 (Ms. Như) | Giờ mở cửa: 8h30 – 21h (Cả tuần)
 • L4-20, Tầng 4, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q1, Tp. Hồ Chí Minh, có chỗ để xe ô tô.
  ÐT: (84.28) 3620 1557 / 3620 1558 | 0976399733 (Ms. Hồng Trang) | Giờ mở cửa: 9h00 - 21h30 (Từ thứ 2 đến thứ 5) | 9h00 - 22h00 (Thứ 6, thứ 7 & CN)
 • 107 - 109 Song Hành - Xa Lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM ( 900 m2), có chỗ để xe ô tô.
  ĐT: (84.28) 35351505 / 35351506 | 0902720868 (Ms. Vân Chung) | Giờ mở cửa: 8h30 – 21h (Cả tuần)
 • Phú Mỹ Hưng , 111 Tôn Dật Tiên ( Cắt đường Phạm Thiều), Q.7 (3000 m 2 ), có chỗ để xe ô tô
  ÐT: (84.28) 5413 6657 | 0974163015 (Ms. Nga) |Giờ mở cửa: 8h30 - 20h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6) | 8h30 - 21h00 (Thứ 7 & CN)
Hotline: 1800 7200
nhaxinhcare@akacompany.com.vn